OPREMA ZA TEHNIČKE PLINOVE

– Reduciri sa manometrima

– Žice za CO2 za varenje na kolutu 5kg i 15kg

– Žica za CO2 za varenje punjena CO2 prahom

– Elektrode više vrsta, crijeva za CO2, duplo za acetilen i kisik

– Rezači

Natrag na Hallo plin