Mineralna gnojiva kutinske Petrokemije Petrokemija

DUŠIČNA MINERALNA GNOJIVA
UREA 46 % N
KAN 27 % N
KOMPLEKSNA NPK MINERALNA GNOJIVA
NPK 7-20-30
NPK 15-15-15
FLORINI - mineralna gnojiva u malom pakiranju
Florin 1 - NPK 5-20-30 S
Florin 2 - NPK 15-15-15
Florin 3 - NPK 15-15-15+1% foksima
Florin 5 - NPK 7-14-21 S
Florin 6 - KAN 27 % N
Florin 7 - UREA 46 % N
Poštovani kupci da bi što povoljnije kupovali mineralna gnojiva i time znatno uštedjeli, pogledajte grafikon koji slijedi. Na njemu je prikazano kretanje cijena gnojiva tokom godine. Jasno se vidi znatan pad cijene u Svibnju i Prosincu a time i vrijeme kad treba kupovati.

Graf

Zemlja za cvijeće

U ponudi imamo univerzalnih i specijaliziranih mješavina za sve vrste cvijeća i ukrasnog bilja.